Fundación Illa de San Simón
inicio Xunta de Galicia

Contacto

Se precisa información sobre aspectos xeráis da Illa de San Simón

Se desexa coñecer as condicions de visita á Illa de San Simón

Se quere organizar un evento ou figura entre os usuarios
habituais da Illa de San Simón

Enderezo postal

info@fundacionilladesansimon.org

visitas@fundacionilladesansimon.org

usuarios@fundacionilladesansimon.org
 

Fundación Illa de San Simón
Praza da Estrela, nº 9, 4º piso
36201 Vigo (Pontevedra)